All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles


การสะเดาะเคราะห์

change destiny

โหราศาสตร์กับการทำบุญ และสะเดาะเคราะห

...เมื่อผู้พยากรณ์บอกท่านกำลังมีเคราะห์ และแนะนำให้ท่านไปทำบุญทำทาน ปล่อยนกปล่อยปลา หรือแผ่ส่วนกุศลให้เจ้าเวรนายกรรมก็ดี หรือ "ซื้อบุญ" ด้วยวิธีต่างๆก็ดี...

หากมีใครแนะนำให้ท่านไปทำบุญทำทานก็ดี ปล่อยนกปล่อยปลาก็ดี  หรือแผ่ส่วนกุศลให้เจ้าเวรนายกรรมก็ดีเชื่อเถิดว่าการทำดีก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนพึงจะกระทำ แต่เคล็ดลับมีอยู่ว่า การทำบุญทำกุศลนั้นสามารถทำได้ทุกเมื่อเชื่อวัน   แต่การที่ดวงตกแล้ว จะทำบุญให้ดวงกลับดีนั้นมันเป็นคนละเรื่องกัน ไม่เหมือนผ้าที่เปรอะเปื้อน สกปรกแล้วนำไปซักให้สะอาดได้ด้วยผงซักฟอก

คนที่ดวงตก ก็เป็นเพราะเมื่อถึงจังหวะชีวิตที่เป็นอกุศลกรรมตามทัน คนที่ดวงดีก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มีกุศลกรรมส่งผล ดังนั้น คนที่ทำบุญทำกุศลอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็ย่อมจะสะสมกุศลกรรมไว้ได้มากกว่า คนที่กำลังมีเคราะห์และกันไปพึ่งการทำบุญสะเดาะเคราะห์ก็มีผลทางใจ ระงับเคราะห์ร้ายควมกังวลให้เบาบางได้ระดับหนึ่ง

การทำบุญทำทาน ถ้าดวงเดิมไม่ดีก็สะเดาะเคราะห์ไม่ขึ้น นี่เป็นเพราะกรรมลิขิตต่างหาก จึงไม่ควรท้อถอยและหยุดที่จะสร้างความดี และสร้างกุศลกรรม จะว่าไปแล้วหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีเคราะห์ แล้วใฝ่หาสิ่งที่เป็นกุศลใส่ตัวก็เป็นการเพิ่มพลังชีวิต แต่ผู้คนอีกจำพวกที่มักโทษสิ่งแวดล้อม และถลำตัวลึกคิดผิดทำผิด จึงทำให้กุศลกรรมที่เคยมีหมดไป ดังนั้น คนจำพวกหลังนี้เมื่อถึงคราวที่รู้สึกว่ามีเคราะห์ หรือดวงตก แม้ทำบุญทำทานเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากเคราะห์ก็ไม่ส่งผลในทันที ทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมลิขิตเป็นธรรมชาติ หมายถึงเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นผลมาจากกรรมเก่าในภพอดีตลิขิตมาเช่นนั้นเอง

ทำบุญกับการคาดหวัง

มีหลายครั้งที่การทำบุญทำทานสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ช่วยให้เป็นอย่างที่คาดหวัง เช่น ขอให้มีโชคได้ลาภงวดนั้น งวดนี้ ในความเป็นจริงแล้ว ก็คือการซื้อความรู้สึกทางใจ เพราะขาดที่พึ่ง   แต่การที่ไปทำบุญทานแล้วรวยขึ้นก็เป็นเพราะบังเอิญเป็นจังหวะชีวิตที่ดวงชะตาจะดีขึ้นอยู่แล้ว ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผลของการสะเดาะเคราะห์ การทำบุญทำทานควรทำได้ทุกเมื่อ ควรทำเพื่อสะสมบุญไว้ ควรทำบุญทำทานให้กับ มนุษย์หรือสัตว์ ผู้ยากไร้ และต้องให้เป็นประโยชน์กับผู้ได้รับ หรือได้กินได้ใช้จริงๆ ไม่ควรทำบุญเพื่อเอาหน้า รักษาหน้า หรือคาดหวังสิ่งตอบแทนในยามที่ยามมีเคราะห์

ทำบุญเพื่อให้ได้อานิสงส์สูง

ทำบุญเพื่อให้ได้อานิสงส์สูง ควรทำบุญกับที่ๆ ไม่มีคนทำ ทำให้กับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ อย่าทำบุญกับใครก็ตามที่นำเงินของเราไปสร้างบารมีให้กับตนเอง ด้วยกรรมวิธีหรือมีอุบายต่างๆให้เราต้อง “ซื้อบุญ”เงินของเราที่ทำบุญไป ไม่ใช่ให้ใครเอาไปทำอะไรที่เราไม่รู้  ไม่สามารถติดตามพิสูจน์ได้  ตอนที่ดวงดี  มีโชค  ก็เป็นจังหวะ ดีที่ควรทำบุญทำทาน   เมื่อมีความสุขแล้วจะได้ไม่หลงผิดว่า  โชคหรือเคราะห์เกิดจากการทำบุญ

โหราศาสตร์ไม่ใช่การทำนายในสิ่งที่เจ้าชะตาเองรู้อยู่แล้ว เหมือนการปิดตาคลำช้าง หราศาสตรจะให้ประโยชน์แก่์เจ้าชะตา สำหรับช่วยชี้แนะแนวทางจังหวะของชีวิต ให้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่   เช่น ชีวิตควรจะทำงานลักษณะใด จังหวะใดจะดีในการลงทุน หรือควรชะลอไว้ก่อน  เรื่องการเงินควรระมัดระวังอย่างไร จะออมเงิน หรือซื้อเป็นทรัพย์สินเก็บไว้   บุตรบริวารหรือผู้ร่วมงานเป็นอย่างไร  มีดวงเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่??

การสะเดาะเคราะห์ในทางโหราศาสตร์

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผสมผสาน สถิติ กับ กรรมลิขิต  โหราศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้  ชั่วโมงและเวลา กับการโคจรของดวงดาวที่อยู่กับที่และดาวที่เคลื่อนที่  ที่มีอยู่จริง บนฟากฟ้า   และตั้งกติกาสมมุติ อันเป็นมูลฐานของ ศิลปะการออกคำพยากรณ์ทั้งเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บุญกรรมที่เกิดกับผู้คนเป็นเรื่องที่ตราติด มาแล้วจากภพอดีต และเป็นเรื่องของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะไม่สามารถขอให้แลกเปลี่ยนกันได้ ดังมีคำกล่าวไว้ว่า   แข่งเรือพายนั้นทำได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้น ทำไม่ได้

การสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดเพื่อบรรเทาวิบากกรรม ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อ ต่อให้ชื่อดีแสนดีแต่เจ้าของชื่อเอาแต่สร้างกรรมชั่วก็ไม่ช่วยทำให้ดีไปได้ นี่เป็นหลักความจริงที่พิสูจน์ได้ การทำดี ทำบุญ ทำกุศลเจริญศีลภาวนา ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนไม่กล่าวให้ร้ายผู้ใด เอื้อเฟื้อแก่ผู้ยากไร้ตามอัตภาพของตน คือการสะเดาะเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ เพราะอะไรนะหรือ??......การทำบุญตามอัตภาพทำให้เกิดความสบายใจ เอื้อเฟื้อคนอื่นตามอัตภาพ ก็สบายใจ ที่ว่าสบายใจเพราะมิต้องไปหยิบยืมเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่กล่าวว่าร้ายใคร ก็ไม่ต้องสร้างศัตรูเพิ่ม นอกจากทำบุญแล้วยัง ไม่ต้องทำบาปอีกด้วยจึงสมบูรณ์แบบ   บุญซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่ได้้แต่อาจทำแทนให้กันได้่ แต่ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์...

สรุป ผู้เขียนเชื่ออย่างมีเหตุมีผลและอยากจะให้ข้อคิดว่า การทำบุญทำทานให้เกิดประโยชน์ควรทำให้เห็นและรู้สึกได้ด้วยตนเอง อย่านึกถึงการทำบุญในยามที่มีทุกข์เท่านั้น ในยามที่มีสุขก็ไม่ควรละเว้น เสมือนสร้างบุญฝากธนาคารชีวิตไว้ใช้เมื่อยามมีทุกข์

 

 

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)