All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles

ตัวอย่าง 10 ดวงชะตา ... เหตุให้ต้องเดินทาง

ดวงเดินทางต่างประเทศ (1)

longjourney

" มีหลายคน ได้รับการอุปถัมภ์ให้เดินทางต่างประเทศ จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ไป.!!"

 

บทความนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์อยู่บ้างพอสมควร อย่างน้อยก็ขอให้รู้ถึงความหมายของดวงชะตาที่เรียกว่า ดวงราศีจักรว่า รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ราศีเมษอยู่ตรงไหน ภพตนุถึงภพวินาส คืออย่างไร มีความหมายว่าอะไร จะได้เข้าใจเมื่อบทความนี้อ้างอิงถึง เช่น ภพศุภะ ภพวินาส ภพมรณะ ตลอดจนความรู้เรื่องของดวงดาว โดยสังเขป เช่นดาวเกตุ(๙) ดาวมฤตยู(๐) ดาวบาปเคราะห์ ดาวศุภเคราะห์ ดาวเหล่านี้ให้คุณให้โทษจะแสดงผลอะไรออกมา อย่างไรก็ตามสำหรับผู้สนใจที่ไม่เคยมีความรู้ทาง โหราศาสตร์ก็อย่าหนักใจ ผู้เขียนจะให้ข้อมูลอย่างง่ายๆที่คนอ่านออกเขียนได้พอจะทำความเข้าใจได้โดยไม่ลำบากนัก กล่าวคือ

 

ราศี และ เรือน

ความหมายของดวงดาว

ดาวบาปเคราะห์ หมายถึงดาวให้โทษทำให้เกิดมีการเปลี่ยนสถานะภาพไปจากที่เป็นอยู่ ในลักษณะที่บวกเอา อุปสรรคเข้ามาด้วย ดาวเหล่านั้น เช่น ดาวอาทิตย์(๑) ดาวอังคาร(๓) ดาวเสาร์(๗) ดาวราหู(๘) ดาวเกตุ(๙) และดาวมฤตยู(๐)

ส่วนดาวศุภเคราะห์ หมายถึง ดาวให้คุณทำให้เกิดมีการเปลี่ยนสถานะภาพไปจากที่เป็นอยู่ใน ลักษณะที่บวกเอาความสะดวกสบาย เข้ามาด้วย ดาวหลัก ก็คือ ดาวพฤหัส(๕)

 

 

ภพ

ความหมายของภพ

ภพตนุ คือ ตัวเจ้าชะตา

ภพกดุมภะ คือ การเงิน

ภพสหัชชะ คือ การเดินทางใกล้

ภพพันธุ คือ ถิ่นฐาน

ภพปุตตะ คือ ชื่อเสียง

ภพอริ คือ ความเหนื่อยยาก

ภพปัตนิ คือ คู่สัญญา

ภพมรณะ คือ การทิ้งถิ่นฐาน

ภพศุภะ คือ ต่างประเทศ

ภพกัมมะ คือ ธุรกิจการศึกษา

ภพลาภะ คือการมีโชคได้ลาภ

ภพวินาส คือ การจากถิ่นฐาน

 

ต่อจากนี้ไปเป็นสถิติของดาวเคราะห์สถิตย์อยู่ตำแหน่งต่างๆในดวงชะตาที่อ่านได้ว่าเจ้าชะตามีดวงเดินทางต่างประเทศ เอาความสะดวกสบายเข้ามาด้วย ดาวหลักคือดาวพฤหัส(๕)

 

เจ้าเรือนศุภะ ไปอยู่มรณะ

เจ้าชะตามีโอกาสไปทำงานต่างประเทศระยะยาว ทั้งนี้ให้ดูคุณภาพของดาวเจ้าเรือนศุภะด้วยต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสูง

 

ดาวบาปเคราะห์เบียนในภพ 9

ในพื้นดวงเดิม มีดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในภพ 9 เรือนศุภะ ยิ่งชัดเจนมาก มักจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ บ้างก็โอนสัญชาติหรือ ปักหลักถิ่นฐานในต่างแดน

 

ดาวบาปเคราะห์เบียนในภพ 4

ในพื้นดวงเดิม ถ้าต้องเดินทางไปต่างแดนจากที่อยู่อาศัยเป็นเวลานานๆ หรือย้ายถิ่นฐาน ในภพ (4) ซึ่งเป็นภพพันธุ ถือเป็นถิ่นฐานหรือถิ่นกำเนิด มักจะต้องเสียหรือถูกเบียน ด้วยดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในภพ 4 เรือนพันธุ ทำให้เจ้าเรือนภพ(๔) เสียหายหนัก เช่นนี้แล้วจึงเป็นดวง พลัดเมืองไปไกล

 

มฤตยู (๐) เป็นดาวเจ้าการ

ดาวมฤตยู(0)เป็นดาวธาตุลม สถิตย์อยู่ในภพ 9 เรือนศุภะ มักได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ

ดาว ๕ ๘ ๙ ๐ เป็นดาวเจ้าการ สัมพันธ์กับลัคนา

ผู้ที่จะได้เดินทางต่างประเทศ ในดวงกำเนิดต้องมีดาว ๐ ๕ ๘ ๙ ถึงลัคนาเช่น กุม เล็ง โยค ถึงลัคนา

ถ้าดูทักษาเป็น ก็ให้ดูดาวเดชด้วย หากดาว ๕ ๘ เป็นดาวเดชดี การไปต่างประเทศก็จะเกี่ยวกับธุรกิจการงาน แต่ถ้าดาวเดชเสีย ไปเที่ยวอย่างเดียว

 

พฤหัส(๕) ดาวเจ้าการ มีพฤหัส()เป็นดาวศุภเคราะห์สถิตย์ให้คุณอยู่ในภพที่(๙) หรือดาวเจ้าเรือน ภพ(๙)เด่นมีคุณภาพสูง มักได้เดินทางไปต่างประเทศ
มฤตยู(0)เป็นดาวเจ้าการ ดาวมฤตยู (0)เป็นดาวธาตุลม สถิตย์อยู่ในราศีธาตุลม เป็นสถิติแน่นอนว่าเป็นดวงเดินทางต่างประเทศ
ดาวเกตุ (๙) เล็งลัคนา

ดาวเกตุ()เล็งลัคนาและมีดาวราหู()เบียนในเรือน ศุภะ มักมีการเดินทางบ่อยๆโดยเฉพาะไปต่างประเทศ (ราหูเบียนภพต่างประเทศเต็ม)

 

go to next page

หน้าถัดไป

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)