All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles

ตัวอย่าง 10 ดวงชะตา ... เหตุให้ต้องเดินทาง

ดวงเดินทางต่างประเทศ (2)

 

ดาวธาตุลม

1. ดวงเจ้าชะตา เดินทางต่างประเทศทุกปี

ดวงเดินทางต่างประเทศจะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู() ธาตุลม สถิตอยู่ในราศีตุลย์ ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศีพฤษภ

ข้อสังเกต นอกจากมีดาวมฤตยู(๐)แล้วยังมีดาวราหู()ซึ่งเป็นธาตุลมเจ้าเรือนการงานอยู่ร่วม ราศีอีกด้วย เจ้าชะตาทำงานอยู่บริษัทการบินแห่งหนึ่ง เดินทางไปต่างประเทศบ่อยมาก ปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

 

 

มฤตยูดาวธาตุลม

2. ดวงเจ้าชะตา เรียนหนังสือต่างประเทศ

ดวงเดินทางต่างประเทศจะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู() ธาตุลม สถิตอยู่ในราศีตุลย์ ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศีกันย์

ข้อสังเกต มีดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในเรือน ศุภะ ยิ่งชัดเจนมากเจ้าชะตาจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ หรือโอนสัญชาติ เจ้าชะตาไปมาหลายประเทศและยังได้ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานๆ

ดาวธาตุลม

3. ดวงเจ้าชะตา เดินทางไปดูงานต่างประเทศ

ดวงเดินทางต่างประเทศจะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู()ธาตุลม สถิตอยู่ในราศีเมถุน ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศีธนู

ข้อสังเกต เจ้าเรือน มรณะ,วินาส กุมลัคน์ หรือกุมตนุลัคน์ จะได้เดินทางไปต่างประเทศ โดยตรง นอกจากนั้นยังมี มีดาวศุภเคราะห์ ( ๑ ๔ ๖ )หลายดวง ให้คุณอยู่ในภพที่(๙) ทำให้ภพ(๙)เด่น มักได้เดินทางไปต่างประเทศ ชีวิตจริงเจ้าชะตาเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วเกือบค่อนโลก

 

Uranus

4. ดวงเจ้าชะตา ย้ายถิ่นฐาน ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศ

ดวงเดินทางต่างประเทศจะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู() ธาตุลม สถิตย์อยู่ในราศี เมถุน ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศี ธน

ข้อสังเกต นอกจากนั้นยังมีดาวบาปเคราะห์( ๘ ๙ ) ซึ่งเป็น ดาวเกี่ยวกับต่างชาติอยู่ ร่วมกันในเรือนสหัชชะ อันเป็นเรือนที่มีความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง อีกทั้งเรือนพันธุยังมีดาวบาปเคราะห์( ๓ ๖ ๗ )ทำมุมเล็งให้โทษ ชีวิตจริงเจ้าชะตาเดินเข้าเดินออกไปทำธุรกิจต่างประเทศอยู่เป็นกิจวัตร และยังส่งผลให้โอนสัญชาติไปแล้ว

 

มฤตยู

5. ดวงเจ้าชะตา ย้ายถิ่นฐาน ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศ

ดวงเดินทางต่างประเทศ จะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู()ธาตุลม สถิตย์อยู่ในราศีตุลย์ ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกร

ข้อสังเกต ดาวบาปเคราะห์ (๘ ๐) เป็นดาวธาตุลม ถ้าสัมพันธ์กับลัคนาในราศีธาตุลม จะมีการเดินทาง ต้องจากไปนับ 10 ปี อีกทั้งมีดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในเรือน ศุภะ ยิ่งชัดเจนมากเจ้าชะตาจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ หรือโอนสัญชาติ ชีวิตจริงเจ้าชะตาเดินทางเข้าออกทำธุรกิจติดต่อ ต่างประเทศเป็นประจำและโอน สัญชาติไปแล้ว

 

uranus

6. ดวงเจ้าชะตาย้ายถิ่นฐาน ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศ

ดวงเดินทางต่างประเทศจะต้องมีดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลม

จากดวงตัวอย่างจะพบว่า มีดาวมฤตยู()ธาตุลม สถิตย์อยู่ในราศี เมถุน ซึ่งเป็นราศีธาตุลมของเจ้าชะตาที่มีลัคนาอยู่ราศี มังกร

ข้อสังเกต เจ้าเรือนศุภะตกไปอยู่ในเรือนมรณะ นอกจากนั้นยังมีดาวมฤตยู()เกาะกุมดาวเจ้าเรือนพันธุ (๓) ทำให้เรือนพันธุเสียหายอย่างหนัก อีกทั้งดาวเจ้าเรือนการงานยังตกอยู่ในเรือนมรณะ ชีวิตจริงเจ้าชะตาต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด เกิดที่หนึ่งไปโตยังต่างถิ่นแดนไกล โอนสัญชาติไปแล้ว

 

go to next page

หน้าถัดไป

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)