All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles

ตัวอย่าง 10 ดวงชะตา ... เหตุให้ต้องเดินทาง

ดวงเดินทางต่างประเทศ (3)

 

uranus7

7. ทำงานเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนับ 10 ปี โอนสัญชาติ

ดวงเดินทางต่างประเทศดวงนี้ไม่มีดาวมฤตยู(๐)อยู่ในเรือนธาตุลม

แต่อยู่ในเรือนสหัชชะ ซึ่งเป็นเรือนเดินทาง อีกทั้งมีดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในเรือน ศุภะ ยิ่งชัดเจนมากเจ้าชะตาจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ ชีวิตจริงเจ้าชะตาทำงานเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนับ 10 ปี โอนสัญชาติไปแล้ว

uranus8

8. ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด โอนสัญชาติ

ภพสหัชชะ เป็นภพเดินทาง ถูกดาวเกตุ(๙)บาปเคราะห์เบียนและ เรือนพันธุ มีดาวอาทิตย์(๑)บาปเคราะห์เบียนอยู่ทำให้เจ้าเรือนเสียหาย อีกทั้งดาวบาปเคราะห์ ๓ ๗ ๘ ๙ ๐ สถิตย์อยู่ในเรือน ศุภะ ยิ่งชัดเจนมากเจ้าชะตาจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศเป็น เวลานานๆ ชีวิตจริงเจ้าชะตาย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศและได้โอนสัญชาติไปแล้ว

ยูเรนัส9

9. ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด โอนสัญชาติ

เจ้าเรือนภพ(๔)เสียหายหนัก มีดาวบาปเคราะห์( ๗ ๘ )ไปครองอยู่ เป็นดวงพลัดเมืองไปไกล ดาว(๙)อยู่ในภพเกณฑ์กับลัคนา ดาว(๕)สัมพันธ์ดีกับดาว(๙) เจ้าเรือน มรณะ,วินาศกุมลัคน์ หรือกุมตนุลัคน์ จะได้เดินทางไปต่างประเทศ การทิ้งถิ่นฐานไปต่างประเทศโดยตรง ชีวิตจริงเจ้าชะตาจากบ้านไปเรียนหนังสือต่างประเทศแต่ยังเล็ก เรียนจบแล้วไม่กลับ ได้งานทำและโอนสัญชาติไปแล้ว
uranus10

10. เดินทางไปต่างประทศ กะทันหัน

มฤตยู(๐)ดาวต่างประเทศกุมลัคนา ดาวพฤหัส()สัมพันธ์ดีกับดาว(๙)และตนุลัคน์ มีดาวพฤหัส()สถิตย์อยู่ในภพ มรณะ วินาส จะได้เดินทางไปต่างประเทศ มีดาวเกตุ(๙)เป็นดาวต่างประเทศอยู่ในเรือนเดินทางภพสหัชชะ ดาวพฤหัส(๕)เป็นดาว วินาศโลกในดวงกำเนิดสัมพันธ์ดีกับดาวตนุลัคน์ เป็นผลให้มักมีการเดินทางอย่างกะทันหัน
สรุป ที่เป็นตัวอย่างทั้ง 10 ดวงชะตา มีข้อสังเกตว่าผู้ที่มีดวงเดินทางต่างประเทศนั้นภพพันธุ อันหมายถึงภพถิ่นฐานบ้านเกิด มักจะเสียหายด้วยมีดาวบาปเคราะห์ไปสถิตอยู่ หรือไม่ก็ส่งกระแสสัมพันธ์ถึง ดาวราหู(๘) ดาวมฤตยู(๐)เป็นดาวธาตุลม ดาวเกตุ(๙)เป็นดาวต่างประเทศ ในทางโหราศาสตร์เอาความหมายของธาตุลมมาเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางต่างประเทศ ผู้ที่มีดาวเหล่านี้เป็นดาวเจ้าการส่งผลในดวงชะตามากดวงย่อมหมายถึงการเดินทาง การย้ายถิ่นฐานหรือการโอนสัญชาติ

 

 

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)