All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles พยากรณ์ดวงอย่างง่ายๆ สไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 2

คุณภาพดาวพระเคราะห์

จากความตอนที่แล้ว เม่ื่อเราผูกดวงวางตำแหน่งลัคนาได้แล้วก็ให้ตรวจดูคุณภาพของดาวพระเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้พยากรณ์ ทั้งในดวงราศีจักร และดวงนวางค์จักร และต้องไม่ลืมตรวจดูดาวพระเคราะห์ที่เป็น ศรี และ เป็น กาลกิณี ในทางระบบทักษาด้วย อนึ่ง มาตรฐานของดาวพระเคราะห์ที่ปรากฏในดวงราศีจักร กับดวงนวางค์จักรจะแตกต่างกัน มาตรฐานของ ดาวพระเคราะห์ที่ปรากฏในดวงนวางค์จะเป็นตัวแสดงสถานะภาพของวาสนาที่แท้จริงของเจ้าชะตา มาตรฐานของดาวที่ปรากฏเหมือนกันทั้งในดวงราศีจักร และดวงนวางค์จักร โบราณมีชื่อเรียกขานว่า วรโคตรนวางค์ และจะยกย่องให้มีคุณภาพเทียบเท่าดาวเกษตร ใช้ดาวพระเคราะห์ 10 ดวงเท่านั้นสำหรับพยากรณ์ คือ 1.อาทิตย์(๑) 2.จันทร์(๒) 3.อังคาร(๓) 4.พุธ(๔) 5.พฤหัส(๕) 6.ศุกร์(๖) 7.เสาร์(๗) 8.ราหู(๘) 9.เกตุ(๙) 10.มฤตยู(๐)

องศาของสมผุสดาวกำเนิด ไม่ควรมองข้าม เพราะดาวที่กุมลัคนาจริงๆแล้วคือ ดาวพระเคราะห์ที่มีองศาสมผุสใกล้เคียงกับลัคนา มากที่สุด ยิ่งอยู่ในระยะ 1-3 องศา มีอิทธิพลให้ลัคนามีลักษณะตามความหมายของดาวนั้นๆมากที่สุด

 

ส่วนดาวลอยที่กุมลัคนาอยู่ในราศีเดียวกันจะเป็นเสมือนตัวตั้งรับหรือเกราะป้องกันให้กับลัคนาเมื่อใดที่ดาวที่ไม่เป็นมิตรกับ ลัคนาจรมาให้โทษ ดาวที่ไม่เป็นมิตรกับลัคนาได้แก่ดาวที่ไม่ถูกกับลัคนาในดวงกำเนิด เช่น ดาวลอยที่อยู่เป็น 6 เป็น 8 เป็น 11 กับลัคนานั่นเอง โหรสมัยก่อนยังใช้ดาวที่มีองศาสูงสุดในดวงชะตา แทนลัคนาเมื่อไม่รู้เวลาเกิดของผู้ที่มาขอให้ทำนาย ดวงชะตา

 

ดวงนวางค์จักร  มือใหม่ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จะมีความรู้ก้าวล้ำหน้าผู้อื่นและไม่เป็นรองใครจะต้องผูกดวงนวางค์จักรให้ได้ และนำคุณสมบัติของดาวพระเคราะห์ในดวงนวางค์จักรมาใช้ทำนายดวงชะตาควบคู่กันไปกับดวงราศีจักร และทักษา ผู้ที่อ่านดวงชะตาได้เฉพาะดวงราศีจักร (หรือเรียกกันว่าดวงอีแปะ) จะไม่รู้ถึงจุดจบของดาวเคราะห์ที่บงการชีวิตในบั้นปลายได้อย่างลึกซึ้ง  โบราณเรียกดวงนวางค์จักรนี้ว่า ไส้ชะตา

หลักที่ควรทำความเข้าใจก็คือ ดวงนวางค์จักรไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อ่านวาสนาตามความสัมพันธ์ของภพ 

 

 

 

 

to be continued

หน้าถัดไป (Next)

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)