All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles พยากรณ์ดวงอย่างง่ายๆ สไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 3

ระดับของดวงชะตา

โยคเกณฑ์ในดวงชะตา พิจารณาดวงชะตาดูเสียก่อนว่าเป็นดวงชะตาอยู่ระดับใด

กล่าวคือ มีดาวพระเคราะห์สถิตอยู่ในราศีที่เป็น กฎเกณฑ์บังคับ หรือไม่ เช่น เป็นดวงพินธุบาทว์ (ดาวราหู (๘) หรือดาวเสาร์ (๗) เล็งลัคนา)   หรือ ดาวพระเคราะห์ที่เป็น องค์เกณฑ์ประจำราศี เช่น ดวงจตุสดัยเกณฑ์ จะมีดาวพระเคราะห์สถิตย์อยู่ในราศีทวาร ทั้งสี่ครบถ้วน หรือ ดวงมาลัยโยค จะมีดาวพระเคราะห์เรียงติดต่อกันถึง 6 ราศี  หรือแม้แต่ดวงที่ไม่เข้าเกณฑ์อะไรเลยแต่พบว่า มีดาวพระเคราะห์หลายดวงเกาะ กลุ่มกันอยู่ในภพที่สำคัญ เช่น ภพการเงิน ภพคู่ครอง  สำคัญที่สุดก็คือภพการงาน และถ้าเป็น ดาวที่มีคุณภาพสูงก็ถือว่า จะเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีให้กับเจ้าชะตาอีกมาก

ดวงชะตาที่เข้าลักษณะกฎเกณฑ์ที่ดีก็มักจะเป็นดวงของคนที่มีวาสนาสูง อย่างไรก็ดี ถ้าโยคเกณฑ์ในดวงชะตาดี แต่ตนุลัคน์เสื่อม หรือตนุเศษเสื่อม ก็ย่อมจะลดความดีลงไปสุดแต่ว่าจะเสื่อมในด้านใด ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งเป็นดวงชะตาของคนที่มีวาสนาสูง ดวงหนึ่ง เจ้าชะตาเกิดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2519 ( เวลา 00.01 น )  ลองผูกดวงวางลัคนาตามที่ให้มานี้แล้ววิเคราะห์ดูว่า เข้ากฎเกณฑ์อะไรดังที่กล่าวมาแล้วบ้าง ?

ดาวพระเคราะห์คู่  ในบางดวงชะตาดาวพระเคราะห์ที่เกาะกุมกัน มีทั้งคู่ธาตุ คู่มิตร และคู่ศัตรู ถ้าอยู่ในราศีใดและเป็นภพใดใน ดวงชะตาก็จะเป็นตัวขยายความเพิ่มให้กับภพนั้นๆ ตามความหมายของดาวพระเคราะห์คู่นั้นๆ เช่น

ดาว 1, 4 หมายถึง อุ้มวิถีชีวิต
ดาว 4, 5 หมายถึง สร้างหลักฐาน
ดาว 2,6 หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ดาว 3,5 หมายถึง ทำให้เจริญก้าวหน้า
ดาว 2,8 หมายถึง ช่วยส่งเสริมเกรียติภูมิ
ดาว 1,6 หมายถึง ช่วยพยุงฐานะ
ดาว 1,2 หมายถึง มีชีวิตรุ่งเรือง
ดาว 1,3 หมายถึง คู่ทำร้าย คู่อุบัติเหตุ
ดาว 4,8 หมายถึง คู่หักร้าง
ดาว 6,7 หมายถึง คู่แย่งชิงทำให้เสียหาย

นอกจากนั้นยังมีดาวที่ต้องลูกพิษต่างๆ ก็มีความสำคัญสำหรับเป็นตัวขยายความที่ไม่ควรละเลย เช่น

พิษนาค หมายถึง ส่วนเบื้องบนศีรษะ โรคสมอง โรคความดันโลหิตสูง ความนึกคิดเสื่อม
พิษครุฑ หมายถึง อวัยวะส่วนกลางตามร่างกาย อุปัทวะเหตุโดยปัจจุบัน
พิษสุนัข หมายถึง การถูกปองร้ายต่างๆนาๆ

ธาตุของดาว ก็มีส่วนขยายคำทำนายได้ด้วยเช่นกัน

ดาวธาตุไฟ ให้คุณในทางปัญญาและลาภผล
ดาวธาตุดิน ให้คุณในทางความมีสติ    ความหนักแน่น ความมั่นคง
ดาวธาตุลม ให้คุณในทางคิดฝัน จินตนาการ การท่องเที่ยว
ดาวธาตุน้ำ ให้คุณในทางการปกครอง การสมาคม

ดาวภาคกลางวันและดาวภาคกลางคืน ดวงชะตาตามจักรราศีทุกดวงจะต้องมี 2 ภาคคือภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ภาคกลางคืนจะเริ่มจากจุดกึ่งกลางของราศีที่ลัคนาครองอยู่อันเป็นภพที่หนึ่ง และนับภพที่ 2, 3, 4, 5 ไปเรื่อยๆจนถึงจุดกึ่งกลาง ของราศีอันเป็นที่ตั้งของภพที่ 7 และภพที 8 9 10 11 12 จะอยู่ในภาคกลางวัน

ดาวซีกกลางคืน หรือเรียกว่า ซีกดาวลับฟ้า คือ ภาคอดีตชาติของดวงชะตา หรือกรรมอันสนับสนุนให้มาเกิด บุคคลใดมีดาวรุ่งเรืองทางซีกกลางคืน ย่อมบ่งว่าบุคคลนั้นมีกรรมเก่ามาดี สนับสนุนให้มาเสวยผลบุญในชาตินี้ 

ทำนายได้ว่า " เจ้าชะตาจะเกิดมามีความสุขสบายในชีวิต คือเกิดมานั่งบนกองเงินกองทอง เสวยสุขไปจนตลอดชาติ " อย่างไรก็ดี  ถ้าซีกกลางวันไม่มีดาวสำคัญอะไรเลย แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยน้ำพัก น้ำแรง ของตนเองเลย นอกจากผลพลอยได้จากบุญเก่าเท่านั้นเอง

ดวงอภิชาตบุตร มีดาวเด่นอยู่ทั้งซีกกลางวันและกลางคืน ก็แสดงว่ากรรมเก่าสนับสนุนให้มาเกิดดี มีหลักฐานมั่นคงอีกทั้งตัวเองก็ยัง มีความสามารถทำชื่อเสียงดีเด่น โด่งดัง โบราณว่าเป็นดวงอภิชาตบุตร

 

 

 

 

good life

หน้าถัดไป (Next)

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)