All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles พยากรณ์ดวงอย่างง่ายๆ สไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 5

ขั้นตอนการอ่านดวง

 

เริ่มอ่านดวงอย่างง่ายๆ ลำดับที่หนึ่งต้องเริ่มต้นด้วยลัคนาลัคนาสถิตราศีอะไร

เป็นราศีแบบไหน มีสัญลักษณ์เป็นอะไร และมีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือน ลัคนาแข็งแรงอย่างไรเป็นเกษตร เป็นอุจ เป็นประหรือเป็นนิจ  โหราจารย์ท่านจัดหมวดหมู่ของราศีทั้ง 12 ราศีออกเป็น 3 หมวดหมู่ หรือสามแบบ

จรราศี

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีประเภทนี้ก็เริ่มออกคำทำนายได้แล้วว่าเจ้าชะตาจะมีครรลองชีวิตดำเนินไปอย่างรวดเร็วว่องไว ได้โน่นเสียนี่ เปลี่ยนจากอย่างนี้เป็นอย่างโน้นโดยไม่ได้คิดมาก่อน บทจะได้เงินก็ได้มาอย่างคาดไม่ถึง บทจะเสียเงินก็เสียอย่างง่ายๆเหมือนกัน หรือชีวิตมักมีอะไรพลิกแพลงโน่นนี่ ซึ่งแต่ละอย่างไม่มีอืดอาด ชีวิตมีการดำเนินไปเหมือไม่มีการหยุดนิ่ง คือเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านร้าย เหตุการณ์มันจะเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างไม่ขาดตอน

ตัวอย่าง เช่น

เมษจรราศีธาตุไฟ ถ้าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ราศีเมษ ก็จะอ่านได้ว่าเจ้าชะตามีอุปนิสัยเป็นคนใจร้อน มีความมั่นใจตัวเองสูง จนบางครั้งเหมือนเป็นคนเอาแต่ใจ มีความคล่องตัวดี ทำอะไรไม่อืออาดยืดยาด แต่หลายครั้งมีความบุ่มบ่ามจนเกิดความเสียหาย วิถีชีวิตจะเป็นแบบรวดเร็ว ขึ้นเร็วตกเร็ว อุปนิสัยค่อนข้างดื้อ ชอบเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม อนึ่ง อย่าลืมตรวจดูที่ดาวตนุลัคน์ด้วยว่า เข้มแข็งหรือ อ่อนแอ จะเป็นตัวตัดสินสนับสนุนความหนักเบาตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

กรกฎจรราศีธาตุน้ำ ถ้าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ราศีกรกฎ ก็จะอ่านได้ว่าเจ้าชะตามีครรลองชีวิตดำเนินไปอย่างมีความคล่องตัว มีความรวดเร็วว่องไว  ทำอะไรไม่อืออาดยืดยาดชีวิตมักจะมีอะไรต่อมิอะไรพลิกแพลงอยู่เสมอ เช่น เปลี่ยนจากอย่างนี้เป็นอย่างโน้นโดยฉับพลันอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่นบทจะมีโชคได้งานก็ได้มามาอย่างคาดไม่ถึง หรือบทจะออกจากงานก็มีเหตุให้ออกอย่างง่ายๆไม่คาดคิด เป็นต้น       จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงง่าย อุปนิสัยเรื่อยๆ เฉื่อยๆบ่งถึงความเยือกเย็นและรอมชอม(เพราะน้ำย่อมปรับสภาพของตัวเองไปตามภาชนะได้) แม้ตัวเองจะทำอะไรไม่เชื่องช้า แต่จะเป็นที่รอบคอบอยู่ไม่น้อย อุปนิสัยอ่อนไหว มีเมตตา ไม่ชอบความรุนแรง(ปู) จนบางครั้งดูเหมือนคนขลาด มีเสน่ห์ในตัวดี รู้สึกรับสิ่งต่างๆได้ไว

ตุลย์จรราศีธาตุลม ถ้าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ราศีตุลย์ก็จะอ่านได้ว่าเจ้าชะตามีอุปนิสัยจะทำให้ชีวิตมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงเป็นผู้ ที่มีความคล่องตัวดี(ธาตุลม)ราศีตุลย์เป็นผู้ที่มีความรักอยู่ในหัวใจมากกว่าคนราศีอื่นเพราะมีดาวศุกร์(๖)   เป็นเจ้าเรือนราศีตุลย์เป็นผู้ทำให้เป็นผู้ที่มีความสมส่วน(ทางสรีระ)เพราะเป็นราศีกึ่งกลางของโลก   และมีความยุติธรรม(ทางจิตใจ) เพราะเป็นราศีที่มี ตาช่าง เป็นสัญลักษณ์

สถิรราศี

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีประเภทนี้ก็เริ่มออกคำทำนายได้แล้วว่าเจ้าชะตาจะมีครรลองชีวิตดำเนินไปอย่างเรื่อยๆไม่เร็วนักเหตุการณ์ที่ เกิดกับชีวิตมักเคลื่อนมาเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะติดอยู่นาน เพราะราศีแบบนี้ คือ ความนิ่ง แต่ชีวิตจะมั่นคง ดีก็มั่นคงดี ถ้าร้ายก็ร้ายนานกว่าราศีอื่นเขา มีความคงทนดี เป็นชีวิตที่ไม่หวือหวา Step by step จะขึ้นก็ขึ้นไปอย่างเรียบๆ ช้าแต่ชัวร์ ลงก็ค่อยลงมาหรือมีเหตุมีลางบอกให้รูว่าตอนนี้จะลง หรือจังหวะนี้มีทางจะได้ขึ้น ไม่เป็น ไปอย่างพรวดพราดจนตั้งตัวไม่ทันเหมือนจรราศี แต่อย่างว่าทุกข์ก็นาน สุขก็นานเหมือนกัน เรียกว่า มันมีเสถียรภาพ สถิรก็คือเสถียร คือตั้งมั่นอยู่

ทวิภาวะราศี

ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีประเภทนี้ก็เริ่มออกคำทำนายได้แล้วว่าเจ้าชะตาจะมีครรลองชีวิตดำเนินไปอย่างเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่บางครั้งคาดไมถึงเลยก็ได้ เช่น รวยอยู่กลับเป็นจน จนอยู่กลับเป็นรวย ก็คือชีวิตไม่ได้ คงที่ตลอดไป อาจได้เป็นนายงานหรือเป็นเถ้าแก่ในกิจการใดขึ้นมาก็ได้ ชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงยิ่ง อย่าง น้อยก็ 70% เลยทีเดียว แต่ถ้ารวยล้นอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังระวัง อยู่อยู่อาจล่วงมาเป็นคนจนได้อย่างหน้าตาเฉย หรือถ้าจนดักดาน อยู่แล้วก็อย่ากังวลมากไป ชีวิตคุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้แน่ๆ ถ้าไม่เป็นคนขี้เกียจจนเกินไป เป็นราศีเรียกว่า  Two in one

 

emotion

หน้าถัดไป (Next)

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)