All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles พยากรณ์ดวงอย่างง่ายๆ สไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 8

การทำนายอนาคต

 

การทำทายอนาคต เป็นการทำนายเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่คนเราอยากจะรู้ล่วงหน้า เช่นจังหวะชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไร ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน คู่ครองความรัก และอื่นๆอีกสุดแล้วแต่จะถาม  การทำนายอนาคตจะเป็นการทำนายจังหวะชีวิตล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของดวงเดิมหรือที่เรียกว่าดวงกำเนิดเป็นหลัก ถ้าอ่านดวงเดิมได้แตกฉานก็จะอ่านวาสนาระดับชีวิตในอนาคตได้เช่นกัน

หลักการอ่านดาวในดวงเดิมได้กล่าวไปบ้างแล้ว แต่สำหรับการอ่านดวงจรก็จะแตกต่างกันตรงที่ดาวในดวงเดิมจะโคจรไปจากที่เดิมตามลักษณะการโคจรของดาว พระเคราะห์นั้น เช่น ดาวพฤหัส(๕) จะโคจรทวนเข็มนาฬิกาไปตามราศีต่างๆตามลำดับ และจะใช้ระยะเวลาโคจรผ่านราศีละ 1 ปี ดาวเสาร์(๗) จะใช้เวลา 2 ปี 6 เดือน ดาวราหู(๘) จะใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ดาวพฤหัส(๕) ใช้อ่านเรื่องการมีโชคได้ลาภในการ ดำเนินชีวิต ดาวเสาร์(๗) ใช้อ่านเกี่ยวกับความแปรปรวน ความอับโชค ดาวราหู(๘) ใช้อ่านในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น หรือได้มา แบบฟลุ๊คๆ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย

หลักการทำนายอนาคตโดยพิจารณาจากดาวเคราะห์ ( 5 7 8)ทั้งสามดวง ในลำดับแรกตรวจดูในดวงเดิมเสียก่อนว่าดาวทั้งสามดวงนั้นมีดาวเคราะห์ดวงไหนบ้างที่ถูกกับลัคนา มีดาวเคราะห์ดวงไหนบ้างที่ไม่ ถูกกับลัคนา และมีดาวเคราะห์ดวงไหนบ้างที่ถูกหรือไม่ถูกกันเอง อีกทั้งตรวจดูคุณภาพของดาวเคราะห์เหล่านั้นจากดวงนวางค์จักรด้วย อันความหมายของดาวที่ถูกหรือไม่ถูกกับลัคนาก็ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ จะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือ ดาวที่ไม่ถูกกับลัคนาคือ ดาวที่ตกอยู่ในเรือนที่เป็น อริ มรณะ และวินาสกับลัคนา และดาวที่ไม่ถูกกันเองก็คือดาวที่ตกอยู่ในเรือนที่เป็น อริ มรณะ และวินาส ของกันและกันนั่นเอง

ดาวเคราะห์ใดที่ไม่ถูกกับลัคนา เมื่อโคจรมาถึงลัคนา เช่น จรมากุมลัคนา จรมาเป็นโยค จรมาเป็นเกณฑ์ หรือจรมาเล็งลัคนา ก็จะนำเอาความเสื่อมของตัวเองมาถึงลัคนาด้วย จึงทำนายว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าดวงขาลง ในทางตรงกัน ข้ามหากดาวนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนที่เสียกับลัคนา ก็หมายความว่า ความเสื่อมของดาวเคราะห์เหล่านั้นถูกทำให้เสียไปกับภพที่ ดาวโคจรไปสู่ ด้วยเหตุนี้เองความเสื่อมเสียที่ติดตัวมาก็ไม่สามารถทำร้ายลัคนาหรือตัวเจ้าของชะตาได้ เช่นนี้เรียกว่า เป็นจังหวะที่ ดวงดีหรือดวงขาขึ้น

ส่วนจะดีร้ายอย่างไร มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดาวเหล่านั้นมี่คุณสมบัติและมีคุณภาพอย่างไรในดวงนวางค์จักรกำเนิด

 

 

 

predict

หน้าถัดไป (Next)

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)