All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horoscope articles พยากรณ์ดวงอย่างง่ายๆ สไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 9

ความสำคัญของ ทักษา ดาววัย และดาวเสวยอายุ

 

ทักษา คือ ภูมิพยากรณ์แขนงหนึ่งที่ใช้ดาว 8 ดวง คืออาทิตย์(๑) จันทร์(๒)  อังคาร(๓) พุธ(๔)  พฤหัส(๕)  ศุกร์(๖) เสาร์(๗)  และดาวราหู(๘)

ดาวทักษาจะมีความผูกพันกับดาวในดวงชะตา ดาวทักษาจะช่วยขยายความหรือตัดสินข้อขัดแย้งที่คลุมเครือในการพยากรณ์ให้กระจ่างจนเป็นข้อยุติได้ในที่สุด นักโหราศาสตร์ ที่ไม่ต้องพึ่งพาทักษาก็มีไม่น้อยเพราะความจริงวิชาโหราศาสตร์ก็มีศักยภาพสูงขนาดไม่ต้องพึ่งพาวิชาแขนงอื่นอยู่แล้ว

จะขอยกตัวอย่างเช่น ในดวงชะตาหนึ่งปรากฏว่ามีดาวจันทร์(๒)ตกอยู่ในเรือนอริ ถ้าใช้วิชาโหราศาสตร์อ่านเฉพาะดวงดาวก็จะอ่านได้ความหมายว่า เป็นดวงชะตาที่แข็งกระด้าง ไม่อ่อนหวาน ไม่ค่อยถูกชะตากับแม่หรือพูดกันไม่ได้นานเป็นต้องทะเลาะกัน อาจเป็นโรคเกี่ยวกับนัยน์ตาเสื่อม ถ้าเป็นคนเกิดวันจันทร์(๒) จะมีดาวจันทร์เป็นบริวาร ทางทักษา ถ้าเอาบริวารมาประกอบกับดวงดาวในดวง ชะตาก็จะขยายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นคนที่ไม่มีบริวาร หรือมีบริวารน้อย บริวารมักจะทำให้เดือดร้อน จะเห็นได้ว่าลำพัง อ่านดาวจันทร์(๒)เพียงดวงเดียว นี่ยังไม่รวมเอาภพหรือเรือนชะตาเข้ามาอ่านร่วมด้วยก็พอจะให้รายละเอียดได้เป็นที่พอใจระดับหนึ่ง

รายละเอียดเท่านี้ก็เป็นข้อมูลที่จะแนะนำเจ้าชะตาได้ว่า เรื่องการทำงานควรระมัดระวังอย่าไว้ใจลูกน้องมากจนเกินไป ลูกน้องอาจจะเลื่อยขาเก้าอี้ได้สักวัน หรือหากจะทำการค้า ก็อย่าไว้ใจลูกจ้าง   คนที่มีบริวารน้อยหรือมีบริวารที่ไม่ได้เรื่องควรจะทำงานด้านบริการ หรือทำการค้าแบบขายส่งที่ต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก คนที่เป็นเจ้าของกิจการและเจริญ ก้าวหน้า นอกจากเป็นคนที่มี่ีความรู้ความสามารถ ขยัน หนักเอาเบาสู้ มีคนอุปถัมภ์แล้ว ยังต้องมีบริวารที่ดีและซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่ในความปกครอง 

นี่ว่าด้วยเรื่องทักษาอยู่ดีๆ ก็ไม่รู้พามาถึงการงานได้อย่างไร ดาวจรกับทักษาจรจะมีความผูกพันและนำมาใช้ทำนายเหตุการณ์ควบคู่กัน  ทุกๆปีที่ดาวเจ้าการจร ดาวทักษา ก็จะจรไปตามอายุย่างของเจ้าชะตาด้วย ความหมายของทักษาจรจะเปลี่ยนไป จากบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี ตามลำดับ   ดาววัยและดาวเสวยอายุ เปรียบเสมือนผู้อำนวยการ ชีวิตในช่วงวัยที่เปลี่ยนไป อธิบายสั้นๆเช่น อายุ 25 ถึง 33 ปี เป็นวัยของดาวเสาร์(๗) และหากเสาร์(๗) เป็นดาวการงาน ก็จะเป็น สัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าเป็นวัยที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานอย่างนี้เป็นต้น

 

เอาละครับน้ี่ก็ร่ายมาจนถึง 9 ตอนแล้ว  ก็ขอสรุปสั้นๆตามที่กล่าวแล้วทั้งหมด ก็คือการทำนายโชคชะตา ต้องเริ่มต้นด้วยการผูกดวงและหาตำแหน่งลัคนา เสียก่อน  สำหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิดจะหาตำแหน่งลัคนาได้ยาก  แต่คนที่รู้เวลาเกิดก็ต้อง ตรวจสอบเวลาเกิดด้วยเช่นกัน

การทำนายอนาคตให้ได้ความชัดเจนนั้น   ต้องอาศัยพื้นฐานดวงชะตากำเนิดและดวงนวางค์เป็นหลักการออกคำทำนาย จะให้รายละเอียดสมบูรณ์มากขึ้นต้อง อาศัยทักษากำเนิดเป็นตัวช่วย และทักษาจรจะให้ความหมายที่เปลี่ยนไปตาม อายุจรของเจ้าชะตา ถ้าอยากจะศึกษาเรื่องของทักษาอย่างละเอียดให้ไปหาหนังสือ ภูมิพยากรณ์ ทักษา ของ อาจารย์ ศ.ดุสิต  มาอ่าน ผู้เขียนขอจบบทความนี้ไว้เพียงเท่านี้ ติดต่อกับผู้เขียนได้ทาง อีเมล์:  santiwan@fortune-lifes.com

 

 

 

predict

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)