All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horo_articles
พยากรณ์ดวงชะตาด้วย กราฟชีวิตสไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 1

กราฟชีวิต สัมพันธ์ดวงชะตาอย่างไร

 

 

การพยากรณ์ในรูปแบบของกราฟชีวิตทีจะถ่ายทอดต่อไปนี้มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงในระดับหนึ่งและหากใช้ควบคู่กับดวงชะตาตาม หลักโหราศาสตร์และทักษาด้วยแล้วก็จะตอบคำถามได้รายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น

กราฟชีวิต สัมพันธ์ดวงชะตา

lg

รูป.1 แบบของกราฟชีวิต

duang

 

รูป.2 แบบของดวงชะตา

มารู้จักกราฟชีวิตกันก่อน

กราฟ ชีวิตเป็นศาสตร์การพยากรณ์ที่เก่าแก่แขนงหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ไทย กราฟชีวิตบอกเจ้าชะตาให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง จังหวะขึ้นลงของดวงชะตา ได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก เป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มาก กราฟชีวิต จึงไม่สามารถหาเวลาเกิดที่แท้จริงของ เจ้าชะตามาเป็นองค์ประกอบในการทำนายได้ละเอียด เหมือนวิชาโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทันสมัยกว่า กราฟชีวิต จึงจะไม่สามารถ แยกแยะบอกรายละเอียดให้รู้ลึกซึ้งได้ถึงอุปนิสัยใจคอตลอดจนบุคลิกภาพของแต่ละคน ไดแต่โหราจารย์ที่มีจิตสัมผัสสูง ก็จะสามารถให้คำตอบรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่เจ้าชะตาถามมาได้อย่างแยบยลลึกซึ้ง ดังเรื่องหลักๆ เช่น เรื่องวาสนา เรื่อง การเงินเรื่องการงาน และจะขาดไม่ได้ก็คงเป็น เรื่องความรักคู่ครอง

องค์ประกอบของกราฟชีวิต

ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์ ของผู้เขียนเอง และผู้เขียนยังใช้อยู่ทุกวันนี้ สำหรับตรวจสอบดวง ชะตาควบคู่ไปกับการพยากรณ์ ในทางโหราศาสตร์ ผู้เขียนได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิธีการแทนค่าต่างๆให้ง่ายขึ้น ทำให้แม่นยำและ เร็วขึ้น โดยที่ไม่ทำให้ผู้ใช้ต้อง เสียเวลาจดจำกฎเกณฑ์ตลอดจนการบวกเลขที่มีอยู่หลายขั้นตอนอันเป็นเหตุให้ผิดพลาดได้ง่าย แต่โปรแกม ก็ยังคงเนื้อหาตามหลักที่ โบราณคิดค้นขึ้นมาไว้อย่างครบถ้วน

 

life

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)