All about Horoscope Articles, by M. Santiwan

horo_articles
พยากรณ์ดวงชะตาด้วย กราฟชีวิตสไตล์ ม.สันติวัน


ตอนที่ 4

เกณฑ์ชะตาชีวิต

 

 

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับความหมายของตัวเลขที่ใช้แทนดาว ตลอดจนความหมายของดาวแล้ว ยังต้องทำความรู้จักกับ เกณฑ์ชะตา ชีวิตที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกดวงชะตาก็ว่าได้ อันประกอบด้วย วาสนา(ตนุ) ทรัพย์(กดุมภะ) มิตร(สหัชชะ) ญาติ(พันธุ์) บริวาร(ปุตตะ) ศัตรู(อริ) คู่ครอง(ปัตนิ) โรคภัย(มรณะ) ความสุข(ศุภะ) การงาน(กัมมะ) ลาภยศ(ลาภะ) หายนะ(วินาส)

 

วาสนา(ตนุ)

หมายถึงกรรม(การกระทำ)ที่ติดตัวเจ้าชะตามาแต่กำเนิดที่จะส่งผลให้เจ้าชะตาประสบกับคือเหตุการณ์ดี ร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาทั้งในปัจจุบันอนาคต

 

ทรัพย์(กดุมภะ)

หมายถึงการเงิน หลักทรัพย์ ความร่ำรวย ความยากจน ทรัพย์สมบัติ

 

มิตร(สหัชชะ)

เจ้านาย เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด คนใกล้ตัว ความขยันขันแข็ง การเดินทาง การสมาคม

 

ญาติ(พันธุ์)

ญาติพี่น้อง หุ้นส่วน การลงทุน

 

บริวาร(ปุตตะ )

บุตรลูกหลาน ลูกน้อง คนร่วมงาน คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา คนที่มีอายุน้อยและอ่อนวัยวุฒิกว่า ความเหนื่อยยาก ผู้อยู่อาศัย

 

ศัตรู(อริ)

ความไม่ลงรอย การทะเลาะเบาะแว้ง ความเหนื่อยยาก ความโลดโผน การเผชิญโชค การขัดขวางผลประโยชน์ การหักหลัง ความเดือดร้อน ตำหนิ

 

คู่ครอง(ปัตนิ)

สามี ภรรยา ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ความรัก ความสมหวัง การแต่งงาน

 

โรคภัย(มรณะ)

โรคประจำตัว ความเดือดร้อน ทุกข์ลาภ ล้มละลายหมดตัว การจองเวร

 

ความสุข(ศุภะ)

ความสมบูรณ์ ความมีโชค ความสนุกสนาน ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ได้มา

 

การงาน(กัมมะ)

การกระทำ กิจกรรม ภารกิจ

 

ลาภยศ(ลาภะ)

สิ่งที่ได้มา ยศตำแหน่ง บารมี การยกย่อง การมีโชคได้ลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ผลประโยชน์

 

หายนะ(วินาส)

ความเดือดร้อน ความไม่ลงลอย การล้างผลาญ ล่มจม สิ้นเปลือง ชีวิตที่ล้มเหลว หรือต้องเผชิญกับชีวิตที่ต้องต่อสู้อย่างสาหัส

 

 

 

 

 

กลับสู่สารบัญ (Back to Contents)