life-predic

ตรวจหาเวลาเกิดจริง + รายละเอียดคำพยากรณ์ทุกแง่มุม + อัญมณีเครื่องประดับที่ถูกโฉลก + บอกจังหวะชีวิตดวงขึ้นและดวงตกที่ควรระวัง ตอบคำถามที่อยากรู้

life

ดูตัวอย่างคำพยากรณ์

คำพยากรณ์จะเป็นเสมือนแผนที่บอกให้เจ้าชะตาได้รับทราบว่าวาสนาชีวิตเป็นเช่นไร จะมีความสุขความทุกข์ เพียงไร จะมีความมั่นคงในชีวิตมากมายแค่ไหน  จังหวะชีวิตช่วงไหนดีควรทำอะไร ช่วงไหนดวงตกควรงดเว้นอะไร สุขภาจะเป็นอย่างไรอายุยืนหรือไม่

คำพยากรณ์ของโหรจะแม่นยำถูกต้อง ก็ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ใช้ในการผูกดวง และวางลัคนา ถูกต้องเป็นลำดับแรกเสียก่อน และเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาเกิดของผู้ที่มารับคำทำนายเป็นเวลาเกิดที่ถูกต้องจริงๆ

ดังนั้น ผู้มีความประสงค์ขอรับคำพยากรณ์ชะตาชีวิต จึงต้องเล่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ในอดีตที่ผ่านมาพอสังเขปที่เด่นๆ ในชีวิตของท่าน เช่น ระดับการศึกษา การแต่งงาน ความสนิทสนมกับ บิดาหรือมารดา หรือญาติพี่น้อง บุตร ความผิดหวัง สมหวังในความรัก การงาน การโยกย้าย เดินทางต่างประเทศ เหล่านี้ เป็นต้น

หากข้อมูลที่ท่านให้มาขัดแย้งกับดวงชะตา ก็แสดงว่าเวลาเกิดไม่ถูต้อง  ผู้พยากรณ์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขและ หาเวลาเกิดที่แน่นอนของเจ้าชะตาให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการพยากรณ์ต่อไป

หากไม่มีข้อมูลส่วนตัวในอดีตที่ผ่านมาของท่านมาตรวจสอบดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้พยากรณ์จะพยากรณ์เรื่องราวที่ อ่านได้จากข้อมูลหลักที่ท่านให้มาเป็นสำคัญ

การพยากรณ์ชะตาชีวิตประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อนี้ (ดูตัวอย่างการพยากรณ์)

  1. วัน เดืน ปีเกิด, สมผุสลัคนา, สมผุสอาทิตย์, สมผุสจันทร์, ข้างขึ้น, ข้างแรม และปีนักษัตร
  2. รูปดวงชะตาอันประกอบด้วย ดวงราศีจักร นวางค์จักร และทักษา
  3. กราฟชะตาชีวิต แสดงจังหวะชีวิตขาขึ้น และขาลง ของครรลองชีวิต
  4. การงาน, การเงิน, ความรักคู่ครอง, สุขภาพ, โรคภัยไข้เจ็บที่พึงระวัง
  5. ครื่องประดับ, อัญมณีที่ถูกโฉลก สีที่ถูกโฉลก สิ่งที่ไม่เป็นมงคล
  6. จังหวะชีวิตขาขึ้นและขาลง ในรอบวันเกิดของท่าน
  7. ตอบคำถาม ข้อสงสัยทุกประการ  คำถามที่ต้องการทราบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

 

ติดต่อ เพื่อขอตรวจดวงชะตา